Srbija na današnji dan 12. septembar

Simo Matavulj, veliki srpski književnik ::  političar, pozorišni i književni kritičar Milan Grol :: Savez lovačkih udruženja Kraljevine Srbije :: Bitka na Kajmakčalanu :: Proglašenje vaspostavljanja srpske Patrijaršije :: Dušan Matić, književnik ::  Predrag Milojević, novinar :: Mihailo Ćupović Ćupo, zlatiborski pesnik ::

                                                     12. septembar kroz istoriju

1185. - Umro je Andronik I Komnin, vizantijski car (*oko 1120.). U pobuni u vizantijskom Konstantinopolju svrgnut car Andronik I Komnin dok je se na presto popeo Isak II Anđeo čime je posle nešto više od veka vladavine svrgnuta i dinastija Komnina i zamenjena novom dinastijom Anđela.

Na fotografiji:  Smrt Andronika I Komnina na minijaturi iz 15. veka koja je ilustovala Istoriju savremenika događaja Gijoma Tirskog.
U pozadini se vidi stari i osakaćeni car koji je postavljen naopako na konja (u realnosti na kamilu) i vodan carigradskim ulicama. 

U prvom planu grupa žena čereči već polumrtvog bivšeg cara u znak odmazde zbog pogubljenja njihovih muževa.


1852. - Rođen Simo Matavulj, veliki srpski književnik (Šibenik, 12. 09. 1852 - Beograd, 04. 03. 1908).
ŽIVOT. — Rođen je 31. avgusta 1852. u Šibeniku, u Dalmaciji, u staroj srpskoj šibeničkoj porodici, od oca trgovca. 
Naporedo je učio državnu osnovnu školu, gde je jezik bio talijanski, i srpsku, »rišćansku«, gde se predavalo na srpskom. U mestu rođenja je svršio i nižu gimnaziju. Posle očeve smrti, u oskudici, ode svome stricu Serafimu, igumanu manastira Krupe, i tu se neke četiri godine spremao za kaluđera. Ne osećajući volje za kaluđerski čin, ode u Zadar, na učiteljsku školu, koju svrši 1871.

Zatim, učiteljuje po srpskim selima severne Dalmacije, u Đevrekama i na Islamu, potom [1874] ide za učitelja talijanskog jezika pomorske škole u Herceg-Novome.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...